YE HAI GADDAR l Hindi Film | Full Movie | Venkatesh |Nagma | Shrikant

Watch this Bollywood action movie: “YE HAI GADDAR” (dubbed from Telugu movie: KONDAPALLY RAJA) starring Venkatesh,Nagma,Shrikant. Synopsis: Raja (Venkatesh) and Ashok (Suman) have been best…
Video Rating: 3 / 5